شرکت سیاحتی و زیارتی کابل طلوع Kabul Tolo Tourist & Pilgrimage Company

خدمات اخذ ویزای آمريكا کانادا استراليا انگلستان نیوزلند شینگن ﻳﺎ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺎﻱ اﺭﻭﭘﺎﻳﻲ از کشور ترکیه انفرادی در 95 روز کاری و فامیلی در 120 روز کاری صد تضميني و قانونی و خدمات اخذ ویزای ترکیه تاجیکستان ایران و آذربایجان از کابل افغانستان 

ﺑﺪﻭﻥ ﭘﻮﻝ ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩاﺧﺖ ما نمی توانیم با هم کار کنیم
ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ _ 20 ﻓﻴﺼﺪ _ اﻧﻔﺮاﺩﻱ _ 40 ﻓﻴﺼﺪ _ ﭘﻮﻝ ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩاﺧﺖ ﺩاﺭﺩ

در بدل پول پیش پرداخت به شما اسناد معتبر داده میشود
که شامل قرارداد خط جواز کمپنی ترکی نمبر پاسپورت و ﺟﻮاﺯ ﻛﻤﭙﻨﻲ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻧﻤﺒﺮ ﭘﺎﺳﭙﻮﺭﺕ تمام مشخصات ریس کمپنی ترکی و افغانی داده میشود

شرکت سیاحتی و زیارتی کابل طلوع
Kabul Tolo Tourist & Pilgrimage Company

ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺳﻨﭙﻮﺳﻮﻻ
Snpusula Construction Company

برای معلومات بیشتر با ما به تماس شوید
شماره تماس : 0093704046416
ایمیل آدرس : Kabultolovisacompany@gmail.com
http://www.kabultolovisacompany.wordpress.com

img_2903

Advertisements